Okulumuzun Eğitim Anlayışı


Eğitimin, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmak olduğuna inanıyoruz.   Çocuklarımızın kendine özgü niteliklerini yitirmeden eğitim almalarını hedefliyoruz.
Her çocuk bizim için özeldir. Hepsi farklı kişilik özelliklerine, ilgi, yetenek ve farklı öğrenim stillerine sahiptir. Biz onlara bilgi ve yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri bir öğrenme ortamı hazırlıyoruz. Sorumluluğumuzun çocuklarımızın düşünme yeteneğini geliştirmek, gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan, hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirmek olduğunu biliyoruz.
•  Biz her çocuğun içinde, onun özgür, çok yönlü ve bir birey olarak yetişmesini sağlayacak değerler olduğuna,
•  Toplumların mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum yaratma yolunun ancak toplumların iyi yetiştirilmiş bireylerce sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanıyoruz.
Çağımızda eğitimin amacı önceki kuşakların yaptığını yineleyen bireyler yetiştirmek değil, kendilerine sunulan her şeyi olduğu gibi kabul etmeyip, inceleyen, sorgulayan, yaratıcı çözümler bulabilen bireyler yetiştirmek olmalıdır. Her yaş grubu için özel olarak hazırlanmış programımız, Türkçe dili etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, dikkat çalışmaları, proje çalışmaları, fen ve doğa çalışmaları, sanat çalışmaları, drama, müzik, dans, jimnastik, satranç, İngilizce, sinema, tiyatro ve gezilerle desteklenmiştir.

Her çocuğun kendini güvende hissedebileceği bir aile ortamına ihtiyacı vardır. Çocukların, okula başladıkları ilk günlerde ağlayarak gitmek istemeyişlerinin nedeni; yeni girdikleri ve birden bırakıldıkları bu yeni ortamda kendilerini güvende hissetmemesidir. Anne ve babasının onu bırakıp bir daha gelmeyecekleri düşüncesi ve okuldaki insanlara güvenmeme duygusudur. Okulumuzda uygulanan alıştırma programı ile bunları birkaç hafta içinde çözüyoruz. Çocuğun öğretmenlere güven duyması ve sevgi bağı kurması, alıştırma programının amacıdır. Okulumuzun ev sıcaklığı veren bir ortam olmasına da çok özen gösterdik. Ayrıca her çocuğu birkaç saatlik programdan, yarım güne, zihinsel ve duygusal açıdan hazırsa ve buna ihtiyacı varsa tam güne geçiriyoruz. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde eğitim sürecine başlattığımız çocukta  ilk günlerdeki sıkıntıları artık geride bıraktığımız sıkıntılar oluyor.